جستجو
شنبه, مهر 28, 1397..:: منوی عمودی » شوراها::..  ورود به سايت
   اعضای شوراهای اسلامی شهرستان ماکو

 چاپ    کمينه

 

اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ماکو

 رئیس : محمد همت زاده

اعضاء : ولی امامی - وحید زینالزاده - علی خادم نژاد - واحد داداش زاده - مهدی احمدی - احمد ولی زاده

اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر بازرگان

 رئیس :عزیز علی اکبر زاده

اعضاء : محمد حبیب زاده - رضا جعفر پور - محرم توپ داشی - مجید یوسفیان

 اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی بخش مرکزی ماکو

 رئیس :علی بلوخکانی

اعضاء : حسن رشادت زاده - حیدر اصغری - محمد آباریان - حسن پاک نیت 

 

 

اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ماکو

 رئیس : محمد همت زاده

اعضاء : ولی امامی - وحید زینالزاده - علی خادم نژاد - واحد داداش زاده - مهدی احمدی - احمد ولی زاده

اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر بازرگان

 رئیس :عزیز علی اکبر زاده

اعضاء : محمد حبیب زاده - رضا جعفر پور - محرم توپ داشی - مجید یوسفیان

 اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی بخش مرکزی ماکو

 رئیس :علی بلوخکانی

اعضاء : حسن رشادت زاده - حیدر اصغری - محمد آباریان - حسن پاک نیت 

 

 

 
    

   کمينه

 
صفحه اصلی
Search Results
اخبار و رویدادها
نشریه الکترونیکی فرمانداری شهرستان ماکو
منوی عمودی
معرفی شهرستان
فرمانداری شهرستان ماکو
معرفی فرماندار
معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی
بخشداری مرکزی
بخشداری بازرگان
واحدهای تابعه
بازارچه مرزی
امور بانوان
منشور اخلاقی سازمان
شرح وظایف
اخبار و رویدادها
بیانات مقام معظم رهبری
سخنان رئیس جمهور
اخبار مهم استان
اخبار گوناگون شهرستان
مناسبت ها
گالری تصاویر
ارتباط با فرماندار
شوراها
ادارات دولتی
تشکل ها
سایر فرمانداریها
قوانین و مقررات
راهنمای ارباب رجوع
منشور اخلاقی سازمان
نقشه سایت
ارتباط با ما
شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو
پرتال ادارات شهرستان
مدير
تنظيمات سايت
صفحات
وظائف امنيتي
مجوزهاي کاربر
فروشندگان
گزارش عمليات سايت
خبر نامه
مدير پرونده
سطل بازیابی
نمايش صورت عمليات
پوسته ها
مديريت زبان
سازنده سايت
تصديق
Solutions Explorer
ميزبان
تنظيمات ميزبان
پرتال ها
تعريف ماژول
مدير پرونده
فروشندگان
SQL
زمانبندي
مديريت زبان
مديريت جستجو
فهرست ها
مجوزهاي مديران
پوسته ها
What's New
Dashboard
 
   آدرس

 چاپ    کمينه

 

ماكو-شهرك وليعصر-خيابان فرمانداري-فرمانداري شهرستان ماكو

صندوق پستي:177  كدپستي:3373-586199    تلفن:4-34240213 دورنگار:34242000-34240050

آدرس پست الكترونيكي:farmandari_makoo@iran.ir

ماكو-شهرك وليعصر-خيابان فرمانداري-فرمانداري شهرستان ماكو

صندوق پستي:177  كدپستي:3373-586199    تلفن:4-34240213 دورنگار:34242000-34240050

آدرس پست الكترونيكي:farmandari_makoo@iran.ir

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به فرمانداری ماکو می باشد.   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران