جستجو
شنبه, مهر 28, 1397..:: منوی عمودی » معرفی شهرستان::..  ورود به سايت
   چند صفحه ای

 چاپ    کمينه

 
آثار و ابنیه تاریخی | آمار و جمعیت | آثار طبیعی | ویژگیهای جغرافیایی
 
نمایش تک صفحه ای

  جمعيت و خانوار

طبق آمار آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان ماكو در سال 1375 تعداد 202939 نفر جمعيت داشته كه 13/8 درصد از جمعيت كل استان را شامل مي‌شود، از اين تعداد جمعيت 71586 نفر شهري (27/35 درصد) و 131353 نفر روستايي (73/64) درصد مي‌باشد.

همچنين 101042 نفر از جمعيت اين شهرستان را مردان و 101897 نفر را زنان تشكيل مي‌دادند.جمعيت شهرستان ماكو طي بيست سال با رشدي مداوم از 125471 نفر در سال 1355 به 202939 نفر در سال 1375 رسيده است. متوسط نرخ رشد ساليانه آن در دهه اول مورد مطالعه 031/0 و در دهه دوم 016/0 درصد بوده است. به اين ترتيب با توجه به متوسط نرخ رشد ساليانه استان كه در دهه هاي اول و دوم بترتيب 036/0 و 022/0 درصد مي‌‌باشد اين شهرستان از نرخ پايين‌تري نسبت به استان برخوردار بوده و از شهرستانهاي مهاجر فرست به حساب مي‌آيد.

 تعداد خانوار اين شهرستان به تبع جمعيت آن پيوسته رو به افزايش مي‌باشد و از 22790 خانوار در سال 1355 به 37066 در سال 1375 رسيده است. البته طي اين مدت از ميانگين وسعت خانوار كاسته شده و از 6 نفر در دوره اول به 41/5 نفر در دوره آخر رسيده است. افزايش سريع تعداد خانوار در دهه دوم نيز بطوريكه ملاحظه مي‌شود تحت تاثير دو عامل رشد جمعيت و كاهش ميانگين وسعت خانوار بوده است. با افزايش جمعيت شهرستان بر تراكم نسبي جمعيت آن افزوده شد واز 19/18 نفر در كيلومتر مربع در سال 1355 به 34 نفر در كيلو متر مربع در سال 1375 رسيده است.

ساختار سني و جنسي


در دوره مورد مطالعه ساختار نسبي جمعيت شهرستان به سوي تعادل گرايش دارد. در سال 1375 سهم جمعيت كمتر از 15 سال شهرستان به 45/43 درصد كاهش يافته در حاليكه سهم جمعيت 64-15 ساله با افزايش روبرو بوده و به رقم 79/52 درصد رسيده است اين امر در گروه سني 65 ساله به بالا نيز اتفاق افتاده است. مسلماً كاهش شدت جواني جمعيت به عنوان يك تحول مثبت تلقي مي‌شود.در آبان 1375، از 202939 نفر جمعيت شهرستان، 101042 نفر مرد و 101897 نفر زن بوده‌اند كه در نتيجه، نسبت جنسي برابر 99 به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر، در اين شهرستان در مقابل هر 100 نفر زن، 99 نفر مرد وجود داشته است. اين نسبت براي اطفال كمتر از يكساله 104 و براي بزرگسالان (65 ساله و بيشتر) 118 بوده است. نسبتهاي مذكور در نقاط شهري به ترتيب، 109 و 97 و در نقاط روستايي 102 و 129 بوده است. از جمعيت اين شهرستان 45/43 درصد در گروه سني كمتر از 15 ساله، 79/52 درصد در گروه سني 64-15 ساله و 77/3 درصد در گروه سني 65 ساله و بيشتر قرار داشته‌اند و سن بقيه افراد نيز نامشخص بوده است.


دين و مذهب


در آبان 1375، از جمعيت شهرستان 94/99 درصد را مسلمانان تشكيل مي‌داده‌اند. اين نسبت در نقاط شهري 89/99 درصد و در نقاط روستايي 97/99 درصد بوده است. مذهب مردم ماكو در اكثريت شيعه و در اقليت سني مي‌باشد.

زبان و لهجه


زبان مردم ماكو نيز مانند ديگر شهرستانهاي اين استان ترکی و کردی می باشد.

 
   


آثار و ابنیه تاریخی | صفحه 2 از 4 | آثار طبیعی
 
    

   کمينه

 
صفحه اصلی
Search Results
اخبار و رویدادها
نشریه الکترونیکی فرمانداری شهرستان ماکو
منوی عمودی
معرفی شهرستان
فرمانداری شهرستان ماکو
معرفی فرماندار
معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی
بخشداری مرکزی
بخشداری بازرگان
واحدهای تابعه
بازارچه مرزی
امور بانوان
منشور اخلاقی سازمان
شرح وظایف
اخبار و رویدادها
بیانات مقام معظم رهبری
سخنان رئیس جمهور
اخبار مهم استان
اخبار گوناگون شهرستان
مناسبت ها
گالری تصاویر
ارتباط با فرماندار
شوراها
ادارات دولتی
تشکل ها
سایر فرمانداریها
قوانین و مقررات
راهنمای ارباب رجوع
منشور اخلاقی سازمان
نقشه سایت
ارتباط با ما
شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو
پرتال ادارات شهرستان
مدير
تنظيمات سايت
صفحات
وظائف امنيتي
مجوزهاي کاربر
فروشندگان
گزارش عمليات سايت
خبر نامه
مدير پرونده
سطل بازیابی
نمايش صورت عمليات
پوسته ها
مديريت زبان
سازنده سايت
تصديق
Solutions Explorer
ميزبان
تنظيمات ميزبان
پرتال ها
تعريف ماژول
مدير پرونده
فروشندگان
SQL
زمانبندي
مديريت زبان
مديريت جستجو
فهرست ها
مجوزهاي مديران
پوسته ها
What's New
Dashboard
 
   آدرس

 چاپ    کمينه

 

ماكو-شهرك وليعصر-خيابان فرمانداري-فرمانداري شهرستان ماكو

صندوق پستي:177  كدپستي:3373-586199    تلفن:4-34240213 دورنگار:34242000-34240050

آدرس پست الكترونيكي:farmandari_makoo@iran.ir

ماكو-شهرك وليعصر-خيابان فرمانداري-فرمانداري شهرستان ماكو

صندوق پستي:177  كدپستي:3373-586199    تلفن:4-34240213 دورنگار:34242000-34240050

آدرس پست الكترونيكي:farmandari_makoo@iran.ir

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به فرمانداری ماکو می باشد.   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران