جستجو
شنبه, مهر 28, 1397..:: صفحه اصلی::..  ورود به سايت
جزئیات مطلب    
فرایند تشکیل سازمانهای مردم نهاد

 

 

اطلاعيه شماره 2                      ( اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي   استانداري )
قابل توجه كليه تشكل هاي غير دولتي ( مردم نهاد ) داراي پرونه فعاليت از دستگاههاي اجرائي استان
* فرآيند تطبيق تشكل هاي غيردولتي به سازمان هاي مردم نهاد *
 
در اجراي ماده 30 آئين نامه اجرائي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي مصوب شماره 27862/ت/31281/ه هيئت محترم دولت ،آن دسته از تشكلهاي غيردولتي كه از مصاديق آئين نامه اجرائي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي قرار مي گيرند ودر اجراي مقررات جاري دستگاههاي اجرائي ، تاكنون ايجاد شده اند بايد وضعيت خود را با مقررات آئين نامه اجرائي مذكور تطبيق دهند در غير اين صورت مشمول مزايا و تسهيلات آئين نامه اجرائي مصوب هيئت محترم دولت قرار نمي گردند .
*    براي تطبيق پروانهفعاليت مراحل ذيل سپري مي‌شود *

1-تكميل فرم تقاضانامه، مشخصات فردي مسؤولين (اعضايهيات مديره، بازرسان مديرعامل و در صورت برخوردار بودن تشكل از ساختار امنايي،مشخصات فردي اعضاي هيات امنا)اساسنامه و گزارش فعاليت و عملكرد مالي سه سال آخر ازطريق پرتال
2-  مراجعه حضوري نماينده تشكل پس از انجام مراحل فوق در سايت جهتارائه مدارك ذيل:
3-  تصوير پروانه فعاليت يا اعتبار نامه يا اجازه نامهفعاليت
4- تصوير آخرين صورتجلسه مجمع عمومي كه در آن اعضاي هيات مديره، مديرعاملو بازرس ها از سوي مجمع عمومي انتخاب شده اند
5 - سه قطعه عكس4×3 از مسؤولين
6- تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورتي كه شناسنامه داراي توضيحات باشد، تصوير صفحهتوضيحات
7- تصوير تمامي آگهي هاي مندرج در روزنامه رسمي ثبت
8- اصل و تصويرآخرين مدرك تحصيلي و يا ارائه مدارك معتبر براي تخصص حداقل 2 نفر اعضاء هيات مديرهدر ارتباط با موضوع فعاليت
9-  آخرين گزارش هيات مديره
10– آخرين گزارشبازرسان
12- نامه معرفي نماينده تشكل جهت انجام تشريفات اداري
13- انجاماستعلامات 4 گانه ( قوه قضائيه، اطلاعات، ناجا،تخصصي
14- طرح پروندهمتقاضيان تطبيق سمن در هيات نظارت
15- معرفي به ثبت شركتها در صورت موافقتهيات نظارت جهت اعلام آخرين تغييرات
16- اخذ پروانه فعاليت قبلي و تحويلپروانه فعاليت جديد


 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

نوشته شده توسط : فرمانداری ماکو
ارسال شده در :  1393/12/06
تعداد بازدید :  594

بازگشت
يك خطا رخ داد.
Error: Unable to load the Article Details page.

پیمایشگر سایت

کلیه حقوق این سایت متعلق به فرمانداری ماکو می باشد.   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران